Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

 
Obchodní jméno
 
 
Ing. Vladimír Hammer s předmětem podnikání "Poradenství v oblasti strojírenství" vzniklo v roce 2000
 
 
Oblast činnosti:

• technický návrh zařízení a zpracování technické dokumentace v oboru tlakových zařízení
    a netlakových zařízení pro chemický, petrochemický průmysl a energetiku
• pevnostní výpočty tlakových i netlakových technických zařízení
• napěťová analýza metodou konečných prvků - FEM 
Certifikace:

• Osvědčení pro inženýrskou činnost pro vyhrazená zařízení č.942/97
• Osvědčení o odborné způsobilosti k konstruování a potvrzování technické dokumentace pro jaderné elektrárny č.j.754/08.06/00/15.10/3,ITI Praha
• Praxe v oboru pevnostní výpočty tlakových i netlakových zařízení v délce trvání 37 let 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky