Normy - Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Normy

Zajímavosti
 
 
 
 
Technická zařízení, mezi které patří tlakové i netlakové ležaté nádoby, stojaté nádoby, kolony, reaktory, výměníky tepla, zásobníky i komíny jsou ke schválení a přejímce inspektorem nutné doložit pevnostním výpočtem.
Pevnostní výpočet, který je v souladu s příslušnou normou se nazývá v terminologii u tlakových i netlakových nádob - normový výpočet.

Podkladem pro vytvoření zadání pro pevnostní výpočet jsou data obsahující veškeré informace o technologickém procesu. Hlavními údaji jsou provozní teplota aparátu a provozní tlak v aparátu.
Na základě těchto údajů se stanoví tzv. výpočtové parametry.
- výpočtový tlak ( absolutní(a), přetlakový(g) )
- výpočtová teplota
- základní tlak větru (tzn. tlak v 10m nad úrovní terénu)
- stupeň zemětřesení
- zatížení od sněhové pokrývky
- přídavná zatížení (např. od potrubního systému)


 
 
Přehled základních světově uznávaných norem a doporučení:
- ASME ... US norma pro výpočet tlakových nádob
- WRC107, WRC297 ... předpis (doporučení) pro výpočet zatížení hrdel aparátů
- UBC, ANSI/ASCE... US norma pro výpočet-kontrolu zařízení na zatížení od větru a zemětřesení
- GOST ... ruská norma pro výpočet tlakových nádob, zatížení větrem a seismicita
- EN 13445 ... evropská norma pro výpočet tlakových nádob
- TEMA ... norma pro návrh a výpočet výměníků tepla
- API 650... US norma. Návrh, konstrukce a výpočet zásobníků
- IS 875, IS 1893 ... Indie - vítr a seismicita technických zařízení
- EN 1778, EN 12573 ... norma na výpočet "plastových" aparátů
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky