Oblast činnosti b) , c) - Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Oblast činnosti b) , c)

Oblast činnosti
 


b) Rekonstruované aparáty:

• posouzení stávajících - již několik let provozovaných aparátů na nové provozní parametry (např. požadavek zvýšení
tlaku, teploty v plášti aparátu, který byl provozem zeslaben,odkorodován)

• posouzení stávajícího (provozovaného) aparátu, u něhož je požadavek doplnit nová vstupní hrdla.Určit velikost hrdel
a zkontrolovat zda vyhoví přídavným silám a momentům od potrubního systému.

• celkové posouzení rekonstruovaného aparátu ( z aparátu dříve určeného pro jinou činnost vytvořit nové zařízení
pracující pro nové účely)


c) Posouzení kritických míst aparátu:

• v průběhu rekonstrukce dochází k manipulaci s aparátem a je nutné provést kontrolu zvedacích prvků aparátu

• aparát po rekonstrukci pracující pro nové účely (doplnění plošin, vestaveb, apod) zvýšil svoji hmotnost - nutná
kontrola podstavců

• aparát po rekonstrukci se změnil z vertikálního na horizontální a je nutné navrhnout nové podpěrné prvky
- podstavce. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky