Produktivita práce - Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produktivita práce

Zajímavosti
V současné době hovoříme o růstu produktivity práce, jak ve výrobních organizacích, tak v inženýrsko dodavatelských společnostech.
Je tomu opravdu  tak? Pokud se podíváme na složení společnosti a to u inženýrsko dadavatelských organizacích, tak se o produktivitě práce hovoří, ale jde to velmi pomalu. Existují pomůcky na zrychlení některých činností, ale na druhé straně se právě tyto pomůcky stávají tím, co produktivitu práce vlastně zbrzdí.
Z pohledu personálního obsazení je současný stav velmi špatný. Mladí konstruktéři, projektanti a řídící pracovníci jsou jen vybaveni jazykově, ale po odborné stánce jsou na úrovni základního vzdělání. Používání tzv. 3D SW na tvorbu konstrukčních výkresů, kusovníků apod. vede ještě k méně příznivému stavu.
Co s tím? Pokud na úrovni vedení a nižších vedoucích nebude kvalitní personální obsazení, tak se na úrovni tvůrčích pracovníků bude prohlubovat nekvalitní práce a špatné výsledky. A je to den odedne horší.
Služební auta, notebooky a kvalitní SW nenahradí kvalitního konstruktéra ani projektanta. 
 

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky