SW pro výpočet - Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

SW pro výpočet

Zajímavosti
 
 
SW - výpočtové programy používané při výpočtu zařízení se liší jak v rozsahu tak v pořizovacích cenách.

Příklad SW pro výpočet podle norem a doporučení:
- ASME ... PVELite, Compress, APV. Výstupem z těchto programů je kontrola základních částí-uzlů aparátu podle předpisů ASME
- EN 13445 ... PVELite. Výstupem z tohoto programu je kontrola základních částí aparátů podle evropské normy pro výpočet tlakových nádob


 
FEM.
SW používaný pro kontrolu určitých uzlů aparátů je např. ANSYS, COSMOS/M, SYSTUS, FEMAP, ALGOR a další.
Každý SW je členěn na tzv. moduly a tyto řeší určité úkoly.
Např. SW COSMOS/M je modulově sestaven, aby bylo možné řešení lineárních i nelineárních úloh pro statickou pevnost, vedení tepla, kmitání i únavu.

Na výsledky-výstupy z FEM-SW jsou aplikovány tzv. vyhodnocovací metody. V metodách se porovnávají hodnoty dosažené výpočtem s hodnotama dovolenýma pro daný výpočet.
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky