Výpočet hmotnosti - Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výpočet hmotnosti

Zajímavosti

Návrhy tlakových aparátů, stanovení hmotností, poptávkové řízení
Návrhy tlakových zařízení, aparátů je možné provést několika způsoby.
1) - špatně
2) - celkem dobře
3) - dobře

Co se týče podle bodu č.1 je to tak, že v organizaci není nikdo kdo o problematice něco ví a tak si tlakový aparát vymyslí, podloží to rčením, že to tak dělají a výsledek je velmi špatný. O něco vhodnější, ale opět nevhodný je takový způsob, že některý pracovník vytvoří "pomůcku", např. v EXCELU a to tak, že naprogramuje vzorce z normy a tento "šít" se dokola používá. Nabídkáři to berou jako vrchol umění dosadit do těchto šítů pár údajů a dosáhnou výslednou hmotnost.
S jedním takovým šítem jsem se nedávno setkal a tak jsem pochopil, že tato problematika je nezvládnutá.

Vysvětlím proč.
Excelovský šít má jako vstupní údaj průměr, délku pláště, součinitel svaru, materiál CS nebo SS, apod.
Podívejme se na problematiku podrobněji. Materiál CS, SS. Zde je celá řada materiálů lišících se mezí kluzu, což je hlavní parametr na stanovení dovoleného namáhání. Zde se dá udělat velká chyba právě v hodnotě "dovolené" namáhání materiálu, které vstupuje do jednotlivých vzorců pro výpočet tloušťky stěny aparátu.
Dalším a to zásadním problémem je ten, že aparát mající hrdla, průlezy je nutno kontrolovat právě v těchto místech. A pokud se hodnota tl. stěny vezme co vyjde ze vzorce, tak na proces "vyztužení otvoru" nezůstane žádný materiál. Podobně je to pokud se hrdla zatíží silama a momentama. Zde se dá vytvořit ještě větší chyba v tl. stěny aparátu.
Co se týče vodorovného aparátu na sedlových podporách, tak zde je nutné mít k tloušťce stěny, co se vzala na udržení tzv. vnitřního tlaku, ještě materiál ( tl. stěny pláště ) právě na to, aby se sedlové podpory měly o co opřít, jinak řečeno aby nesly válcový plášť.

Jak je z uvedeného patrné, tak použití šítu jen ve formě vzorce z normy je tak nepřesné a zavádějící, že aparát může být cca o 50% lehčí, než by byla potřeba.
Ono toho je mnohem více, ale to by bylo na dlouhý popis a vysvětlování.

K bodu č. 3. Návrh aparátu na nacenění by měl provádět člověk znalý problematiky pevnostích výpočtů, mající v tomto zkušenosti a měl o aparátech dostatečné vědomosti. To je základ k tomu, aby nabídka byla reálná a podložena skutečnou a reálnou hmotností a nikoliv špatným, neodborným odhadem.

Jak z předešlého vyplývá, měla by se činnost "návrh aparátu", "poptávkové řízení" přenechat odborníkům a lidem znalým a fundovaným.
Mnohdy se to nepovede a do těchto činností právě vstupují neodborné síly myslící, že toto k jejich profesi není problém zvládnout.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky