Výpočet - Ing. Vladimir Hammer

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Výpočet

Zajímavosti
 
Výpočet dle norem, metodou MKP ( FEM ) a podle běžných vzorců pružnosti a pevnosti.
Výpočet zařízení, dílu podle světově uznávaných norem je jeden ze způsobu doložení "funkčnosti, pevnosti" konstrukce.
Některé normy řeší celou škálu možných výpočtů dílů (např. dna aparátů, válcové pláště, plochá dna aparátů apod).
V někrerých případech, kdy je potřeba doložit díl, který není zahrnut ve výpočtové normě se použije tzv. metoda konečných prvků. Popis metody a vyhodnocení výsledků viz. odborná literatura.
Takto dosažené výsledky (po vyhodnocení např. kategorizace napětí, nelineární výpočet, výpočet únavy apod.) jsou obrazem, který dává ucelený pohled na díl a jeho použitelnost pro dané výpočtové parametry.
Avšak často lze pozorovat, jak se dá zjednodušit práce na výpočtu do stavu, který je diskutabilní. Např. zjednodušení na tzv. "nosník". Toto zjednodušování vede k neuváženým závěrům, špatným výsledkům a v neposlední řadě k znehodnocení skutečné práce skutečného výpočtáře zařízení. Jinak řečeno, ať konstruktér, nezdatný výpočtář či kontrolní orgán, při použití takového zjednodušení se dostává na výsledky, které jsou úplně mimo skutečnost, mimo realitu a jsou zavádějící.
Výsledkem jsou nekonečné diskuze a tom co je správné, vede to k zdražování vlastní dodávky a v neposlední řadě se na takto provedené dílo pohlíží jako na "neodborné", levné a často právem považované za nesprávné.
Bylo by vhodné, aby práci na výpočtu prováděl skutečný výpočtář, zdatný pracovník s rozhledem, jak v oblasti výpočtů, tak i schopný konstruktér. Pokud dílo tvoří pracovník, který o dané problematice moc neví, je dílo skoro vždy velmi špatné, neodborné a zavádějící.

V současné době se při odborné technické práci projevuje "nedostatek" kvalifikovaných lidí. Skuteční odborníci stárnou-odchází do důchodu, nebo přechází do jiných organizací a na původní pozice se dostávají lidé u nichž je nedostatek odbornosti (původně pracovali pod vedením kvalifikovaných odborníků a nyní se musí s problémem vypořádat bez pomoci a nestačí jim technický rozhled, nebo vykonávali činnosti na něž nebylo potřeba mít určité znalosti, nebo jim schází skutečná technická zdatnost). Toto vede ke skutečnosti, že se tito lidé na dosažených pozicích snaží "mít vše pod kontrolou", avšak právě to vede k snížení produktivity a v neposlední řadě ke zmatkům.

Obecně:
- norma pro výpočty .... EN13445, ASME VIII. Div. 1 a 2, AD-M, BS 5500 apod.
- MKP ... vyhodnocení kategorizace napětí, nelineární vápočet, únavový výpočet
- SW...... pro výpočty -- APV, PVELite, COMPRESS, AutoPipe


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky